Servis garážových vrat, Servis pohonů, Servis vjezdových bran


Pružiny na sekční vrata

Kvalitní sekční garážová vrata, která jsou správně namontována bývají velmi málo poruchová a fungují dlouhodobě a spolehlivě. Prasklá pružina garážových vrat bývá příčinou poruchy po mnoha letech provozu. Jedná se o poruchu vzniklou únavou materiálu v důsledku opotřebení. Kvalitní garážová vrata mívají pružiny dimenzovány na 10-15 tisíc cyklů otevření a zavření, což při běžném provozu vydrží 10 - 15let. Pružiny na sekční vrata jsou počítány přesně podle konkrétních parametrů daných vrat. Vzhledem k tomu, že garážová vrata se vyrábí na míru jsou i pružiny na garážová vrata vždy originálem, který nelze zaměnit či nahradit „podobnou“ pružinou. 

Pružina na sekční vrata vyvažuje vratové křídlo tak, aby s ním pohon garážových vrat mohl pohybovat, pokud pružina není přesně spočítána, dochází k přetížení pohonu a pravděpodobnost jeho zničení je vysoká. Rovněž manuální ovládání je problematické a celková životnost vrat se výrazně sníží. Ne vždy je původní dodavatel či montážní firma schopna uspokojivě zajistit dodání správné náhradní pružiny na vrata. Na základě mnohaleté zkušenosti s výrobou sekčních vrat jsme schopni dodat přesný ekvivalent původní torzní pružiny i v případě, že se jedná o starší typy vrat, u kterých není možné zjistit výrobce. Také pro garážová vrata nepocházející z Evropy např. vrata  Garaga či Ideal Door, jejichž pružiny není možné v EU zakoupit, máme řešení. Pomocí speciálního počítačového programu můžeme pružinu přepočítat a získat tak novou pružinu naprosto shodných parametrů, kterou lze vyrobit z materiálu dostupného v EU. I většinu ostatních částí torzního systému a dalších komponentů lze ve většině případů bez problémů nahradit novými, vyhovujícími evropské normě EN 13241-1. 

Zajišťujeme rovněž servis vjezdových bran a  bránových pohonů DoorHan, Somfy, LiftMaster. Většinu náhradních dílů k pohonům držíme skladem, tudíž servisní zásah většinou nebývá prodlužován o dobu objednání jednotlivých dílů.

Typ pro vás: zasekla se vám sekční garážová vrata v poloze otevřeno a nelze s nimi pohnout ani nahoru ani dolů? Pak pravděpodobně zareagovaly pojistky proti prasknutí pružin. Pokud skutečně došlo k prasknutí pružiny, pak volejte odborný servis. S vraty v žádném případě nemanipulujte, jinak se vystavujete riziku pádu vrat.Pokud však některá z pojistek zareagovala pouze v důsledku únavy pružiny, odborný servis dorazí zítra a vy potřebujete zavřít na noc garáž, může Vám pomoci jednoduchý návod viz. obr. níže.

Při běžném provozu pružina vrat svým tahem udržuje pojistku v poloze A , čímž zajišťuje volný chod rohatky upevněné na torzní hřídeli. Pokud dojde ke ztrátě tahu (prasknutím či únavou) pojistka se překlopí do polohy B a zabrání tak případnému pádu garážových vrat. Nejdříve pohledem zkontrolujte, zda nedošlo k prasknutí ani jedné pružiny, kterými jsou garážová vrata vybavena. V případě že ne, zkontrolujte pojistky jednotlivých pružin. Pokud je některá pojistka v poloze B je nutno odpojit garážová vrata od motoru, mírně nadlehčit garážová vrata rukou, pojistku překlopit zpět do polohy A a pomalu pustit vrata. Následně nevyjíždějte s garážovými vraty až do horní polohy a objednejte odborný servis, aby pružiny seřídil.                       

  Pokud si nejste 100% jisti, zda se jedná o tuto závadu, kontaktujte raději odborný servis.

Kontaktní informace

Garomax, s.r.o.
Petýrkova 1966
Praha 4
148 00
Česká republika
IČ:
DIČ