Sekční garážová vrata - Levná garážová vrata - Servis sekčních vrat Praha

Garážová vrata

Sekční garážová vrata jsou konstruována tak, že při otevření zajíždějí zpravidla nahoru pod strop. Pokud porovnáme také rolovací garážová vrata či výklopná garážová vrata dojdeme k jednoznačnému závěru, že sekční garážová vrata vykazují výrazně vyšší bytelnost, odolnost proti nežádoucímu vniknutí a povětrnostním vlivům či tepelně izolační schopnost. Díky jednoduché konstrukci mají sekční garážová vrata dlouhou životnost a umožňují pohodlnou, snadnou a bezpečnou manipulaci. Rovněž z estetického hlediska jsou dnes tím nejlepším, co trh nabízí. Garážová vrata sekční poskytují jednoznačně nejvyšší užitnou hodnotu za velmi příznivou cenu ve srovnání se všemi ostatními typy garážových vrat.

Garážová sekční vrata charakteristika

Vrata Thermo, na jejichž výrobě se firma Garomax významnou měrou přímo podílí, jsou vyráběna s využitím patentované technologie spočívající v revolučním způsobu upevnění jednotlivých komponentů do vratového křídla. Také ostatní námi dodávaná garážová vrata -  Doorhan či Kružík patří dle objektivního srovnání mezi ta nejlepší na našem trhu.

Garážové sekční vrata se vyrábí na přesně požadovaný rozměr v rozsahu velikostí vyhovujících téměř jakémukoliv stavebnímu otvoru.

Sekční vrata - vlastnosti:

  • nejvyšší bytelnost,
  • úspora při vytápění:

    - prvotřídní izolační schopnost, tepelná izolace lamely K = 0,5 Watt/ m2oC (0,43 Kcal/m2.h .oC),

    - dokonalá těsnost otvoru po celém obvodu vrat,

  • možnost prosvětlení vloženými thermookny,
  • možnost vložení vstupních dveří,
  • pohodlná, snadná a bezpečná manipulace,
  • dlouhá životnost,
  • široký výběr doplňků a příslušenství: dálkové ovládání, klíčový spínač, kódová klávesnice, multifunkční kontrolní panel aj.,
  • úspora prostoru v garáži i před ní,

Garážová vrata - ovládání:

a) ručně za madlo přičemž uzamčení zprostředkuje oboustranný ruční zámek nebo vnitřní blokovací zarážka.

b) prostřednictvím pohonu s dálkovým ovládáním, který při zavření garážových vrat samosvorně udržuje v zavřené poloze i bez použití zámku. Pohon garážových vrat je vybaven odblokováním takže v případě výpadku el. energie je možno garážová vrata ovládat ručně.

Sekční garážová vrata - co byste měli vědět

1) porovnání materiálů pro garážová vrata

Na základě dlouholetých zkušeností s výrobou a vývojem orientovaným na sekční garážová vrata Vám níže nabízíme několik zajímavých typů jak dosáhnout nezávislého, přitom velice čitelného srovnání pro garážová vrata od různých výrobců.

Důležitým kritériem je porovnání materiálů, ze kterých jsou sekční garážová vrata vyrobena. Všechna sekční vrata jsou složena v podstatě ze čtyř hlavních pilířů:  a) z vratových panelů neboli sekcí,  b) z nosných vodících prvků, jimiž jsou svislé a vodorovné vodící dráhy,  c) z pružinového systémud) z kování, jenž představují panty kolečka apod.

         ad a) Hlavním parametrem vratového panelu je jeho tloušťka. Ta reprezentuje nejen tepelně izolační schopnost jakou garážová vrata disponují, ale hlavně celkovou bytelnost a odolnost sekčních garážových vrat proti nežádoucímu vniknutí. Panel je konstruován jako sendvič s přerušeným tepelným mostem. Tloušťky panelů se pohybují v rozmezí od 20mm (minimum) do  40mm (bytelný panel s vynikající izolační schopností).

         ad b) Dostatečná pevnost vodících drah zajišťuje dlouhodobý bezchybný provoz pro každá garážová vrata. Dráhy jsou vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu v tloušťkách 1mm, 1,5mm a 2mm. U drah ze slabšího materiálu může docházet k jejich deformaci, vyvracení a následnému poškození koleček a stranových pantů.

         ad c) Pružinový systém zajišťuje pro sekční vrata optimální vyvážení. Jeho správná funkce zvyšuje životnost pohonu, který vrata pohání a také umožňuje bezproblémové manuální ovládání garážových vrat pokud pohon není použit. Garážová vrata mohou být vybavena buď extenzními nebo torzními pružinami. Životnost pružin na sekční vrata je dána počtem cyklů otevření a zavření, na který jsou počítány a také jejich povrchovou úpravou (bez povrchové úpravy,  pozinkování,  brokování).

            ad d) Panty, kolečka a zejména nosné spodní či horní úchyty by měly být dostatečně masivní aby nedocházelo k jejich deformaci a možnému uvolnění (event. pádu) vratového křídla. Kolečka by měla být vybavena valivými ložisky. Stranové panty by neměly postrádat možnost aretace. Standardní materiál pantů je ocelový pozinkovaný plech o tloušťce 2,5mm.

I ta nejlevnější garážová vrata mohou být dle objektivního srovnání použitých materiálů v bodě 1) poměrně kvalitním výrobkem, avšak při výběru je nutné brát v úvahu také další faktory uvedené v bodě 2).

2) dostupnost a cena náhradních dílů pro garážová vrata

Nezanedbatelnou kapitolou při výběru sekčních vrat je také dostupnostcena náhradních dílů. V případě, že dojde k mechanickému poškození je nutno garážová vrata v relativně krátkém čase dát znovu do provozu.

Bezpečnost provozu garážových vrat

    Garážová vrata dodávaná firmou Garomax splňují nejvyšší požadavky na provozní bezpečnost dané jednotnou evropskou normou EN 13241-1 a lze je doplnit o další nadstandardní prvky.